Frida

Välkommen till Frida

Frida är ett verktyg som används av MSB:s certifierade skyddsrumssakkunniga. I verktyget Frida rapporteras resultaten från skyddsrumskontroller och skyddsrumstillsyner.

Frida tillhandahålls utan kostnad, men kräver inloggningskonto från MSB:s Min sida samt koppling till ett certifikat som skyddsrumssakkunnig.
När du blir certifierad som skyddsrumssakkunnig får du tillgång till Frida.

Logga in

Frågor och funderingar kring skyddsrum? Läs mer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sidor om skyddsrum.